O CRO
O CRO

Centralny Rejestr Operatorów Urządzeń i Systemów Ochrony Przeciwpożarowej.

Wchodzę
Instrukcja
Instrukcja

Instrukcja użytkownika CRO.

Wchodzę
FAQ
FAQ

Najczęściej zadawane pytania.

Wchodzę
Napisz do nas
Napisz do nas
Aktualności

Nowe Rozporządzenie 2024/590 w sprawie SZWO i uchylenia rozporządzenia (WE) nr 1005/2009

W dniu 20.02.2024 r. w Dzienniku Urzędowym UE zostało opublikowane Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2024/590 w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową
czytaj więcej

Nowe Rozporządzenie 2024/573 w sprawie F-gazów, zmieniające dyrektywę (UE) 2019/1937 i uchylające rozporządzenie (UE) nr 517/2014

W dniu 20.02.2024 r. w Dzienniku Urzędowym UE zostało opublikowane Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2024/573 w sprawie fluorowanych gazów cieplarnianych - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202400573​ 
czytaj więcej
Pierwszy raz na stronie?
Załóż konto i zarejestruj swoje urządzenie. Rejestracja