Tabela zawierająca zestawienie substancji i mieszanin będących F-gazami

Informujemy, że w zakładce ,, Dokumenty’’ na stronie CRO www.cro.ichp.pl (zakładka dostępna tylko dla użytkowników CRO po zalogowaniu się na swoje konto) została umieszczona zaktualizowana tabela zawierająca zestawienie substancji będących F-gazami (HFC,PFC, HFO,HFCO, SF6, heptafluoroizobutanonitryl) oraz mieszanin zawierających powyższe substancje, ich współczynnik globalnego ocieplenia (GWP) oraz ilości każdego z tych F-gazów w kg jaka podlega rejestracji w systemie CRO.

Tabela dostępna jest również pod poniższym linkiem:

Pobierz tabele.pdf

W przypadku urządzeń zawierających mieszaniny, w których skład wchodzą zarówno F-gazy z zał. I Rozporządzenia (UE) nr 2024/573 (HFC/PFC) oraz F-gazy z zał. II Rozporządzenia (UE) nr 2024/573 (HFO/HCFO) wymagają założenia Kart jeśli zawierają 5 t równoważnika CO2 lub więcej HFC/PFC albo zawierają 1 kg lub więcej HFO/HCFO. Dlatego w tabeli dotyczącej mieszanin będących F-gazami, o których mowa wyżej podano również ilości ( w kg ) mieszanin zawierających zarówno substancje HFC/PFC odpowiadające 5 t równoważnika CO2 jak i HFO/HCFO odpowiadające 1 kg, czyli progi od których również obowiązuje założenie Karty w systemie CRO.

Pierwszy raz na stronie?
Załóż konto i zarejestruj swoje urządzenie. Rejestracja