Informacje o zmianach w Centralnym Rejestrze Operatorów

Z dniem 20 marca 2024 Centralny Rejestr Operatorów został dostosowany do wymogów rozporządzenia PE i Rady (UE) nr 2024/573 w sprawie fluorowanych gazów cieplarnianych.

Jakie zmiany wprowadzono w systemie CRO?

1. W formularzach dotyczących zakładania Karty Urządzenia i Karty Systemu Ochrony Przeciwpożarowej  dodano pola zawierające następujące informacje:

a) Ilość substancji kontrolowanej albo fluorowanego gazu cieplarnianego zawarta w urządzeniu dostarczonym na miejsce eksploatacji w kg.

b) Ilość substancji kontrolowanej albo fluorowanego gazu cieplarnianego dodana podczas instalacji urządzenia w kg (jeśli instalacja miała miejsce).

2. Dodatkowo w formularzu dotyczącym zakładania Karty Urządzenia dodano pola zawierające następujące informacje:

a) czy urządzenie jest oznakowane przez producenta jako hermetycznie zamknięte TAK/NIE.

b) czy urządzenie znajduje się w budynku mieszkalnym TAK/NIE ( to pole wyświetlane jest w przypadku zaznaczenia przez Operatora, że urządzenie jest hermetycznie zamknięte i wybraniu podkategorii urządzenia - A- do użytku domowego).

3. Operatorzy stacjonarnych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych, pomp ciepła oraz agregatów chłodniczych samochodów ciężarowych chłodni (o masie >3,5 t) i przyczep chłodni, a także stacjonarnych urządzeń ochrony p-poż zawierających:

  • 1 kg lub więcej substancji HFO (nienasyconych HFC) - np. HFC-1234yf, HFC-1234ze oraz substancji HCFO (nienasyconych HCFC) – np. HCFC-1233zd lub HCFC-1233xf) lub mieszanin zawierających powyższe substancje ale nie zawierających HFC lub PFC,
  • 2 kg lub więcej tych substancji lub mieszanin jeśli są to urządzenia oznakowane przez producenta jako hermetycznie zamknięte.

mogą już teraz się zarejestrować w systemie CRO  i założyć Kartę Urządzenia lub Kartę Systemu Ochrony Przeciwpożarowej.

4.  Karty Urządzeń założonych dla hermetycznie zamkniętych stacjonarnych urządzeń zawierających poniżej 3 kg F-gazów, które są użytkowane w budynkach mieszkalnych, można już teraz zamknąć w systemie CRO, pod warunkiem, że są oznakowane jako hermetycznie zamknięte.

Pierwszy raz na stronie?
Załóż konto i zarejestruj swoje urządzenie. Rejestracja