Rejestracja pompy ciepła w CRO – informacja dla właścicieli pomp ciepła będących osobami fizycznymi

11.08.2022

System CRO to elektroniczna dokumentacja urządzeń, które podlegają obowiązkowej, terminowej kontroli szczelności. Prowadzenie dokumentacji w CRO dla pomp ciepła znajdujących się w prywatnych domach mieszkalnych dotyczy operatorów czyli właścicieli tych urządzeń.

Aby taka pompa ciepła kwalifikowała się do obowiązkowej rejestracji w CRO musi spełnić dwa warunki:

  • zawierać fluorowany gaz cieplarniany (F-gaz)
  • ilość F-gazu musi wynosić 5 ton CO₂ eq lub więcej dla urządzeń niehermetycznie zamkniętych lub 10 ton CO₂ eq lub więcej dla urządzeń hermetycznie zamkniętych oznakowanych jako takie przez producenta

Najczęściej stosowanymi w pompach ciepła F-gazami są R-410A, R-407C i HFC-32. W tabeli poniżej znajdują się minimalne progi do rejestracji urządzeń, które zawierają te czynniki chłodnicze.

Rodzaj F-gazu

Minimalna ilość F-gazu podlegająca rejestracji w systemie CRO dla urządzeń niehermetycznie zamkniętych (np. typu „split”) odpowiadająca 5 t CO2 eq

Minimalna ilość F-gazu podlegająca rejestracji w systemie CRO dla urządzeń hermetycznie zamkniętych (np. typu „monoblok”)

odpowiadająca 10 t CO2 eq

R-410A

2,4 kg

4,8 kg

R-407C

2,8 kg

5,6 kg

HFC-32

7,4 kg

14,8 kg

 

Listę F-gazów oraz ich minimalne progi do rejestracji w CRO dostępne są w tabelach umieszczonych na stronie => http://www.cro.ichp.pl/_ftp/tabele_zawieraj%C4%85ce_ilo%C5%9Bc_(w_kg)_substancji_lub_mieszaniny_F-gazow_i_substancji_kontrolowanych_jakie_podlegaj%C4%85_rejestracji_w_bazie_CRO_PG.pdf

 

Jeśli operator (właściciel pomy ciepła) samodzielnie prowadzi dokumentację w systemie CRO dla pompy ciepła, to powinien podjąć następujące kroki:

  1. Założyć konto poprzez wypełnienie i wysłanie formularza na stronie => https://dbcro.ichp.pl/register/#/register 
  2. W formularzu w danych „operatora” podać dane właściciela pompy ciepła (jeśli pompa jest własnością prywatną to należy wybrać opcję „Osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej”)
  3. W danych Administratora podać osobę, która to konto będzie prowadziła – jeśli operator samodzielnie prowadzi swoje konto – podaje swoje dane.
  4. Po wysłaniu formularza oczekiwać na weryfikację konta oraz jeśli weryfikacja będzie pozytywna – oczekiwać na wiadomość z systemu CRO (no-reply|cro.ichp.pl| |no-reply|cro.ichp.pl ) z linkiem aktywacyjnym - który trzeba potwierdzić.
  5. Po aktywowaniu i zalogowaniu się na konto w bazie CRO założyć kartę dla pompy ciepła. Na założenie karty jest 15 dni roboczych (czyli 3 tygodnie):
  • Dla urządzeń wymagających instalacji – termin biegnie od dnia zakończenia instalowania oraz napełnienia czynnikiem chłodniczym.
  • Dla urządzeń niewymagających instalacji (np. urządzenia hermetycznie zamknięte) – termin biegnie od dnia dostarczenia tego urządzenia na miejsce eksploatacji.

Zakładanie kart dla urządzeń w bazie CRO krok po kroku pkt 7 => http://www.cro.ichp.pl/_ftp/instrukcja_u%C5%BCytkownika_CRO_od_lutego_2018.pdf

W polu „kategoria urządzenia” należy wybrać : 3 -pompa ciepła

W polu „podkategoria urządzenia” należy wybrać:  A - do użytku domowego

  1. Po wykonaniu np. obowiązkowej kontroli szczelności, należy tę czynność wpisać do karty. Wpisów należy dokonywać  na bieżąco w ciągu 15 dni roboczych (3 tygodnie) od momentu zakończenia czynności przy urządzeniu. Dodawanie wpisów do kart opisane jest krok po kroku w  instrukcji użytkownika pkt 11 => http://www.cro.ichp.pl/_ftp/instrukcja_u%C5%BCytkownika_CRO_od_lutego_2018.pdf

Jeśli operator chce zlecić prowadzenie dokumentacji swojej pompy ciepła w systemie CRO np. Instalatorowi – ten musi uzyskać od operatora upoważnienie do pełnienia funkcji Administratora konta dla tego operatora w systemie CRO. Instalator podejmuje takie same kroki jak powyżej z wyjątkiem punktu c) - jeśli Instalator uzyskał pełnomocnictwo do prowadzenia dokumentacji w CRO od operatora pompy ciepła – w danych Administratora podaje swoje dane i dołącza uzyskane pełnomocnictwo w formie skanu lub zdjęcia w formularzu.

 

Operator (właściciel) urządzenia musi zapewnić aby pompa ciepła była kontrolowana pod względem szczelności raz na 12 miesięcy.

Kontrolę szczelności urządzenia zawierającego F-gazy może wykonać tylko osoba z odpowiednimi uprawnieniami - czyli posiadająca osobowy certyfikat F-gazowy - FGAZ-O.

Lista osób, które posiadają takie uprawnienia jest ogólnodostępna na stronie UDT => https://www.udt.gov.pl/wykazy/REJ_FGAZ.html

Pierwszy raz na stronie?
Załóż konto i zarejestruj swoje urządzenie. Rejestracja