Jednolity tekst ustawy o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych

12.2018

Jednolity tekst ustawy o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych został opublikowany w Dzienniku Ustaw w dniu 28 listopada 2018 r. => http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2018/2221/1

Tekst j.w. zawiera już zmienione zapisy dotyczące zwiększonych kar za nieprzestrzeganie przepisów europejskich i krajowych dotyczących SZWO i F-gazów obowiązujące od 1 stycznia 2019 r.

Pobierz tekst ustawy

Pierwszy raz na stronie?
Załóż konto i zarejestruj swoje urządzenie. Rejestracja