Jednolity tekst ustawy o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych

Jednolity tekst ustawy o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych został opublikowany w Dzienniku Ustaw w dniu 20 października br.- http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2017/1951/1

Pobierz tekst ustawy

Pierwszy raz na stronie?
Załóż konto i zarejestruj swoje urządzenie. Rejestracja